Projekt MIJA-THERM, s.r.o. zvyšování odborné úrovně zaměstnanců

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013833

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Z těchto důvodů budou probíhat školení v oblastech Informačních technologií, Měkkých a manažerských dovedností, Specializovaných IT a Účetních, ekonomických a právních kurzech.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 17 zaměstnanců žadatele.

V projektu jsou očekávané změny v podobě zvýšení úrovně znalostí, dovedností a klíčových kompetencí zapojených pracovníků.

Projekt na Úspory energií společnosti MIJA-THERM, s.r.o.

jehož cílem je minimalizace nákladů na spotřebu elektrické energie a zemního plynu a tím i snížení energetické náročnosti společnosti,

cílů chce firma dosáhnout několika opatřeními, a sice zateplením obvodového pláště administrativní budovy a stropu budovy, instalací FVE o výkonu 10,4 kW a pořízením kondenzačního kotle o výkonu 21 kW.

je spolufinancován Evropskou unií

Implementace IS včetně podpůrných prvků ve společnosti MIJA-THERM, s.r.o.

Společnost prostřednictvím projektu si dala za cíl vybudovat vlastní otevřený IS s integrací softwaru zaměřeného na automatizované kreslení při výrobě produktů, kalkulaci cen a vytváření nových konstrukčních řešení, tedy IS, který zefektivní řízení výrobních procesů a jejich monitoring.

Dlouhodobým cílem společnosti je také vytvoření podmínek pro realizaci strategie paperless office, kdy jsou veškeré dokumenty kolující po společnosti zásadně v elektronické podobě. Dojde tak k podpoře jak podnikové administrativy, tak řízení jakosti a celkovému zefektivnění vnitropodnikových i CRM procesů. V rámci realizace projektu je také plánován outsourcing části aktivit IT, což povede ke snížení nákladů na IT v rámci společnosti žadatele při současném zvýšení efektivity a výkonosti IS.

MIJA-THERM, s.r.o. – Vstup na trhy Západní Evropy v oboru výroby průsvitných konstrukcí budov

Cílem předkládaného projektu je úspěšný vstup s našimi novými výrobky na nové trhy západní Evropy v oboru průsvitných konstrukcí budov.

Chystáme se zúčastnit dvou významných evropských veletržních akcí z našeho oboru podnikání. Jedná se o výstavu Düsseldorf 23. – 26.10.2012, a dále Coneco, Bratislava 27. – 31.3.2012. Již v této chvíli obchodní oddělení pracuje na seznamu potenciálních zákazníků ze západní Evropy.

Naši účast na veletrzích bychom rádi podpořili novými propagačními materiály, které jsou v našem oboru nutné (jedná se o stavby). Bude se konkrétně jednat o: anglický katalog, anglický leták a multimediální prezentace na DVD v anglickém jazyce.

Založení vývojového centra pro inovace výrobků a technologií v oblasti speciálních, elektricky napájených a holografických fólií, laminací se skly a jejich využití ve stavebnictví

Realizace projektu umožní žadateli přechod od jednoduchých skleněných konstrukcí ze základních vlastností tvrzeného skla Float ESG, na vyspělé laminované celoskleněné konstrukce, jejichž vlastnosti výrazně rozšíří použitelnost a možnosti skla v provedení VSG, 2xESG 33.2 -8. do 2020.2-8. Využitím laminovaných skel s elektricky napájenými fóliemi dojde k úsporám nákladů na tepelnou pohodu prostor, přehřívání fasádních plášťů, pronikání UV záření do interiéru.

V rámci vývojového střediska je předpokládán vývoj nových postupů, výrobků s vyššími užitnými a dalšími vlastnostmi, které budou posléze převáděny do výroby v rámci společnosti. Žadatel bude spolupracovat s odbornými pracovišti v rámci České republiky.

Stáhněte si zcela zdarma
náš nový e-book!
Stáhnout
Blog

Unikátní moravské vinařství zdobí sklo od MIJA-Therm, s.r.o.

Až do finále kategorie nejlepších developerských projektů roku se v prestižní soutěži MIPIM Awards dostalo moravské vinařství Lahofer. Ač...
Zasklení hliníkové pergoly

Bioklimatická pergola ARTOSI – 5 důvodů, proč ji budete chtít

K modernímu bydlení patří neodmyslitelně venkovní posezení. Nároky zákazníků jsou rok od roku vyšší. Patříte k těm nejnáročnějším? Pak pro...
Menu